Odwrócona osmoza polega na separacji cząsteczek wody od innych w niej rozpuszczonych związków za pomocą membrany półprzepuszczalnej. Systemy RO usuwają w ten sposób 96-99% wszystkich rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń. Kuna Pro Water oferuje bardzo szeroką gamę systemów uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy Typu KF-RO, od domowych urządzeń do uzdatniania wody pitnej po zaawansowane technicznie systemy przemysłowe o wysokich wydajnościach, niskim odrzucie i bardzo wysokim stopniu separacji zanieczyszczeń.