Demineralizacja wody polega na usunięciu z niej wszystkich kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli. Można ją zrealizować na drodze: - odwróconej osmozy; - wymiany jonowej; - elektrodejonizacji. Dobór metody zależy od ogólnej zawartości soli oraz zapotrzebowania na wodę. Całkowite usunięcie z wody praktycznie wszystkich rozpuszczonych substancji gwarantuje jedynie metoda wymiany jonowej.