KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO STACJI UZDATNIANIA WODY:

odżelazianie i odmanganianie

Systemy odżelaziąjące KFI eliminują wszystkie rodzaje żelaza i manganu z wody. Nasze systemy są w stanie usunąć z wody nawet bardzo wysokie stężenia żelaza i manganu. Filtry KFI nie wymagają używania żadnych chemikaliów w procesie uzdatniania wody.

więcej

zmiękczanie

Twarda woda z duża zawartością wapnia i magnezu powoduje powstawanie kamienia i osadów w pralkach, zmywarkach, kotłach, bojlerach, kranach, rurach, itd. Osady te powodują straty energii do 30% i niszczą armaturę sanitarną. Zmiękczona woda zabezpiecza przed...

więcej

demineralizacja

Demineralizacja wody polega na usunięciu z niej wszystkich kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli. Dobór metody zależy od ogólnej zawartości soli oraz zapotrzebowania na wodę. Całkowite usunięcie z wody praktycznie wszystkich rozpuszczonych substancji...

więcej

Urządzenia do uzdatniania wody:

Złoża filtracyjne:

  • kationity i anionity
  • złoża mieszane
  • złoża odżelaziające
  • złoża odmanganiające
  • węgiel aktywny

Budowa i montaż wanien SPA

  • wykonawstwo instalacji wanien SPA
  • materiały eksploatacyjne

Budowa i wyposażenie basenów

  • wykonawstwo instalacji basenowych
  • materiały eksploatacyjne

PRZYKŁADOWE REALIZACJE: